dzieci oglądają zioła

dzieci stoją za siatką

dzieci oglądają zwierzątka

dzieci odlądają mydełka