ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

GRUPY

GODZINY PRACY

 

I.

DZWONECZKI

Monika Klein

Małgorzata Wójtowicz-Pawłowska

Marta Bahatyrewicz 

 

 

 

 

07:00 - 15:30

II.

BRATKI

Ewelina Krysiak

Kinga Seledyn- Popławska

 

 

06:30 - 16:30

III.

RÓŻYCZKI

Małgorzata Wójtowicz-Pawłowska

Marta Bohatyrewicz

 

 

07:00 - 16:00

IV.

STOKROTKI 

Agnieszka Ulicka

Marzena Jędrzejczak

 

 

06.30 - 16:30

V.

 

TULIPANKI

 

Magda Muzyka

Ilona Chalecka

 

 

 

07:00- 15:30

VI.

SŁONECZNIKI

Alicja Ostręga

Urszula Mazurek 

 

 

06:30 – 16:30

 

Śniadanie - 08:20

I danie - 11:30

II danie- zupa - 13:30

 

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

W/G  NOWEJ  PODSTAWY  PROGRAMOWEJ 

W trakcie opracowania przez Radę Pedagogiczną Przedszkola

*PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 8 00 DO 13 00