Znalezione obrazy dla zapytania gif rada rodzicow

Przewodniczący - Leszek Dubicki

Sekretarz - Izabela Kulas

Skarbnik - Ewa Wyszomirska

 

 

 

KONTO RADY RODZICÓW:

05 8313 0009 0033 1090 2000 0010

OPŁATY:

Opłata roczna na Radę Rodziców:

- 200 zł za 1 dziecko

- 100 zł na 2 dziecko

 I rata  - płatne do 31.10.2022 r.

 II rata  - płatne do 15.01.2023 r.

 Opłata pokrywa koszty zakupu: ręczników papierowych, chusteczek, kubeczków jednorazowych do wody oraz udział dzieci w przedstawieniach, imprezach na terenie przedszkola, wyjścia do kina

 • Wyprawka- 100 zł  ( na zakup materiałów plastycznych)

– płatne do 15.10.2022 r. 

 

 RAZEM:

300 zł za jedno dziecko ; 200 zł na drugie dziecko

 

          Bardzo prosimy podawać w tytule imię i nazwisko dziecka oraz czego dotyczy opłata np.: Jan Kowalski grupa I lub nazwę grupy np.: Stokrotki opłata na ……………..

 

Ubezpieczenie -    PŁATNE U NAUCZYCIELA GRUPY DO 30.09.2022 r.

Opłata za zajęcia taneczne 60 zł. za caly rok - płatne do 15.10.2022 r.