Znalezione obrazy dla zapytania gif rada rodzicow

Przewodniczący - Ewa Wyszomirska

Sekretarz - 

Skarbnik - 

Członek - Justyna Bendryn-Nagórko

 

Komisja Rewizyjna:

Marcin Szprenger

Arkadiusz Tywoniuk

 

KONTO RADY RODZICÓW:

05 8313 0009 0033 1090 2000 0010

OPŁATY:

Opłata roczna na Radę Rodziców:

- 200 zł za 1 dziecko

- 100 zł na 2 dziecko

 I rata  - płatne do 31.10.2020r.

 II rata  - płatne do 15.01.2021r.

 Opłata pokrywa koszty zakupu: ręczników papierowych, chusteczek, kubeczków jednorazowych do wody oraz udział dzieci w przedstawieniach, imprezach na terenie przedszkola, wyjścia do kina

 • Wyprawka- 100 zł  ( na zakup materiałów plastycznych)

– płatne do 15.10.2020r. 

 

 RAZEM:

300 zł za jedno dziecko ; 200 zł na drugie dziecko

 

          Bardzo prosimy podawać w tytule imię i nazwisko dziecka oraz czego dotyczy opłata np.: Jan Kowalski grupa I lub nazwę grupy np.:Tulipanki opłata na ……………..

Ubezpieczenie - 29 zł, 39 zł, 49 zł, 59 zł,79zł,  299zł/za rok   PŁATNE U NAUCZYCIELA GRUPY DO 30.09.2020r.