UN

INFORMACJA O ZAŁOŻENIACH PROJEKTU

 Szanowni Rodzice,

realizacja projektu "BRANIEWSKI PRZEDSZKOLAK ZDOBYWA ŚWIAT" w okresie od 1.09.2018 do 31.08.2020.spowoduje, że wzrośnie poziom kompetencji społecznych, przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności 140 dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Braniewie.

Pogłębione zostaną również umiejętności dzieci w posługiwaniu się j. angielskim i rosyjskim. Podniesie się także poziom umiejętności i kompetencji 12 nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych dzieci oraz 90 rodziców w zakresie aktywnego wspomagania przez nich procesu wychowania i wspierania dzieci w osiąganiu przez nie wymiernych sukcesów w przedszkolu i szkole.

W ramach projektu będą rozwijane zdolności dzieci do wcielania pomysłów w czyn oraz kształtowane postawy społeczne i etyczne; podejmowane przez nich działania będą wymagały kreatywności, innowacyjności, podejmowania ryzyka, współdziałania w zespole; wzmocnią ich umiejętności w posługiwaniu się językami obcymi.

Dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach z przedsiębiorczości, badawczo- konstrukcyjnych, teatralnych, tanecznych oraz języka angielskiego i rosyjskiego. Oprócz zajęć projekt przewiduje organizowanie wycieczek (Gdynia Centrum EXPERYMENT; Obserwatorium Astronomiczne; Planetarium Olsztyn; Teatr Lalek w Olsztynie i Teatr Dramatyczny w Elblągu orz do gospodarstw agroturystycznych w: Sąpach- " Ziołowy dzbanek", Suchaczu - "Zapiecek", Aniołowie " Wioska tematyczna"). Działania projektowe będą kończyły się imprezami podsumowującymi i promujących działania dzieci, nauczycieli i rodziców.

Wsparciem objęci zostaną również nauczyciele(12 osób),którzy będą wzmacniać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wspierania dzieci w nabywaniu kompetencji kluczowych oraz nauki j. angielskiego.

Rodzice/opiekunowie otrzymają wsparcie w zakresie wspomagania w wychowaniu dziecka, budowania silnych więzi rodzinnych, kształtowania postaw społecznych, analizowanie postaw, uczuć dziecka, utrzymaniem kontaktu z dzieckiem, budowanie więzi, podejmowanie bardziej trafnych decyzji wychowawczych (warsztaty dla rodziców; konsultacje psychologa). Rodzice zostaną włączeni w działania w projekcie przez co będą mogli lepiej poznać swoje dziecko oraz zobaczyć w praktyce jak wygląda proces edukacyjny, w jaki sposób można w formie zabawy rozwijać zdolności dziecka.

W ramach projektu wyposażone zostaną również sale dla dzieci w nowoczesne i innowacyjne pomoce.

Zapraszam w imieniu zespołu współpracowników do aktywnego udziału w planowanych działaniach.

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                       Bożena Turczyn