Wychowawca grupy: Małgorzata Wójtowicz - Pawłowska, Marta Bohatyrewicz

Pomoc na grupie: Angelika Lewandowska

 

Różyczki