Wychowawca grupy: Agnieszka Ulicka, Marzena Jędrzejczak

Pomoc nauczyciela: Edyta Każarnowicz