Wychowawca grupy: Marzena Jędrzejczak, Agnieszka Ulicka

Nauczyciel współorganizujący: Klaudia Górska- Kuszczak

Pomoc na grupie: Edyta Każarnowicz

 

Stokrotki