Wychowawca grupy: Małgorzata Wójtowicz-Pawłowska

Pomoc na grupie: Angelika Ostręga, Joanna Maziuk

 

1