Wychowawca grupy: Ilona Chalecka

Pomoc nauczyciela: Joanna Komar

Pomoc na grupie: Paulina Kapusta

 

słoneczniki