ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE DYDAKTYCZNE I OPIEKUŃCZE DLA GRUPY V SŁONECZNIKI NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK                        

1.ROZPOZNAWANIE DRZEW OWOCOWYCH PO OWOCACH. ZAPOZNANIE Z LITERĄ  e,E. DRUKOWANĄ I PISANĄ.

2.KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ LICZBOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI LICZENIA – ROZPOZNAWANIE CYFR 1,2.

3.DZIELENIE SIĘ WIADOMOŚCIAMI NA TEMAT ŻYCIA W RODZINIE NP. SPĘDZANIA CZASU.

4.POZNANIE I PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE WYJŚĆ POZA TEREN PRZEDSZKOLA. ZAPOZNANIE Z ELEMENTARNYMI ZASADAMI RUCHU DROGOWEGO.

„Leśna muzyka”

1.Słoneczko dziś świeci i pięknie pachnie las.

Tak cieszą się dzieci,

spójrz, jak dużo nas.

Ref: Wietrzyk śpiewnie gra,

Tralala, la, la,Z nim także zagram ja

2. Ptaszęta ćwierkają,

A dzięcioł puk, puk, puk

Kasztany spadają

W trawę stuk, stuk, stuk

 Ref: Wietrzyk śpiewnie gra…                  

  Wiersz

Przez ulicę idą dzieci,

 gdy zielone światło świeci.

Kiedy żółte się zapali

uważają nawet mali.

Gdy zobaczysz zaś czerwone -  czekaj grzecznie na zielone.