Wychowawca grupy: Ewelina Krysiak, Elżbieta Stachnio

pomoc na grupie: Monika Wiśniewska,  Małgorzata Bagińska

 

2