dzieci drą gazety

dzieci siedzą na dywanie

przedszkoalki wydobywają dzięki z gazet

przedszkolaki siedzą na dywanie z gazetami