Dzieci podziewiają swoję dzieła

dzieci oglądają kompozycję jesienną

Dziewczynki pokazują swoją kompozycję jesienna

kompozycja kwiatowa