GODZINY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 

Dzieci przyprowadzamy w godzinach od 6:30 – 8:15

Odbieramy od godziny 14:15wszystkie grupy oprócz gr. „Niezapominajki”

 

MALUSZKI MOGĄ BYĆ ODBIERANE OD GODZINY 11:30

 

 


2

 

Prosimy o przestrzeganiu procedur COVID - 19 

Procedury - POBIERZ

 wirus