dzieci siedzą na dywanie

dzieci

dzieci robią eksperymenty

dzieci robią eksperymenty

dzieci wchodzą do budynku

przedszkolaki układają z klocków sowę

przedszkolaki układją wiżę