DRODZY RODZICE!!! KOCHANE DZIECI!!!

 

Od poniedziałku 19. 04. 2021r. zapraszamy wszystkie dzieci

do przedszkola.

dzieci z radosna twarza siedza razem 1308 34091

 

Prosimy o przestrzeganiu procedur COVID - 19 

Procedury - POBIERZ

 


 

DRODZY RODZICE!!!

W SPRAWIE OPŁAT PROSZĘ DZWONIĆ POD NR TEL. 55 644 54 44

W GODZ. 7.00 -15.00


 Szanowni Rodzice

Od dnia 29. 03. 2021 r. do dnia 09. 04. 2021 r. organizujemy pracę zdalną dla naszych wychowanków.

Na Państwa e-maile wysyłane będą propozycje zajęć.

Życzymy Państwu wytrwałości w tym trudnym czasie.

Bądźmy w stałym kontakcie.


Szanowni Rodzice,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 561) od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Dyrektor przedszkola (szkoły) na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, do których uczęszczają te dzieci.

Wnioski można składać za pomocą poczty email- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście

                              

W załączeniu:

1) wniosek

2) Rozporządzenie

 

1. POBIERZ WNIOSEK -  PDF

WNIOSEK - WORD

2. ROZPORZĄDZENIE

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2Faea5b8af-b183-46e4-8641-0cb334fc71ed%3Ffbclid%3DIwAR2aCa8KP2aL-rUAx_t-2sO098xVz6suaq7Yqd9GM8Bzbf7yhkV2QQvr8Y8&h=AT1RaiKPe0InJe9i0qx9XcXF2e_atCygJ9tTxLAkkfcRRNeNLAMmeaCvKrxKOV7Jha7smhv6aHVZEClEUgoUoOrq1uFjpqkq5ioCGII4xxZi02KoppiXfmSEoIY9hkv84NyN


WAŻNE!!!

PRZERWA URLOPOWA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2

OD 12 DO 30 LIPCA 2021R.

 


W ZWIĄZKU Z ZAOSTRZONYM REŻIMEM SANITARNYM W NASZYM WOJEWÓDZTWIE

OD PONIEDZIAŁKU   1.03. 2021

WSTĘP DO PRZEDSZKOLA DLA DZIECI I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI

W razie potrzeby kontakt:

tel. 55 644 54 44  w godz.7 -15.

EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


unnamed

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr2 w Braniewie

ogłasza rekrutację na wolne miejsca w Przedszkolu

na rok szkolny 2021/2022

szczegóły w zakładce REKRUTACJA

    Dokumentację należy złożyć w sekretariacie Przedszkola w okresie

od 08.03.2021 do 26.03.2021 do godziny 15:00

 

Szanowni Państwo,
Jula Pawlukowska💜 jest wychowanką naszego przedszkola.
Potrzebuje wsparcia w walce o zdrowie.
💜  💜  143027821 5062561770485628 1472960548764745972 o
   

APEL

 

Burmistrza Miasta Braniewa

oraz

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

 Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy Miasta Braniewa!

Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu ,zwiększonych opadów atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych , które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia a nawet życia.

           Wzorem lat ubiegłych , kierujemy do Państwa  apel o zwrócenie  uwagi na osoby potrzebujące wsparcia oraz przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o:

 -zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia,

- zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne),

- informowanie nas o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,

- osobiste udzielanie  pomocy osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym    

w miarę posiadanych możliwości własnych przy zachowaniu niezbędnych rygorów sanitarnych.

W tym szczególnym okresie, nikt nie powinien pozostawać sam.

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM , MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA WIELU OSÓB  W CHWILACH ZAGROŻENIA .

Informacje ,prosimy kierować  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ,ul. Rzemieślnicza 1, osobiście w godzinach pracy MOPS ( poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-15.30) oraz  telefonicznie ( działanie zalecane z uwagi na COVID-19),  pod nr tel.:  55 506 53 30, 55 506 53 44 do 48  lub na

telefon alarmowy   112

Jednocześnie informujemy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2020 r., działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

bezpłatna  infolinia   800 165 320

Pod w/w numerem , osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk

i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 


DRODZY RODZICE!!!

ZAPRASZAMY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW DO PRZEDSZKOLA

W GODZ. 6.30 - 8.15  (TYLKO W TYCH GODZINACH)

ODBIERANIE DZIECI W GODZINACH 14.15 - 16.30 (TYLKO W TYCH GODZINACH)

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ I PRZESTRZEGANIE  PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA  (ZAKŁADCE  PROCEDURY COVID - 19).


Czas pracy danych grup:

 

Dzwoneczki 3- latki  - 7.00 - 15.30

Różyczki  4-latki  -  7.00 - 16.00

Bratki  4-latki   -  6.30 - 16.30

Stokrotki 5-latki -   6.30 - 16.30

Tulipanki 6-latki   - 7.00 - 15.30

Słoneczniki 5-6latki  7.00 - 16.30


wirus